[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Enhver der har anvendt analoge eller digitale kort på Grønland ved, at dækningsgraden er sporadisk, at informationerne i materialet er utilstrækkelige og at den geografi, man er omgivet af, ikke nødvendigvis afspejles i kortmaterialet. Selvom det bedste kort er det, man har, så er kort ikke bedre end de datasæt, som de bygger på. For Grønlands vedkommende er størstedelen af data mere end 40 år gamle og sammen med en smeltende indlandsis, der konstant forandrer landskabet på øen, er der behov for nye digitale kort og data. Derfor er der nu taget hul på arbejdet med at kortlægge hele det isfri område af Grønland, hvilket er et areal på i alt 450.000 km2, ved brug af satellitbilleder.

Til gavn for hele Rigsfællesskabet

De senere år er Grønland og Arktis i høj grad blevet et geopolitisk hotspot, og Forsvaret løser en lang række opgaver på Grønland af både civil og militær karakter. En ny digital kortlægning vil give Forsvaret et langt mere sikkert og præcist grundlag for at løse sine mange forskellige opgaver på Grønland. En af de opgaver, som Forsvarets løser på Grønland, er Search & Rescue (SAR). Med den stigende turisme, er der behov for nye og mere nøjagtige kort til støtte for eftersøgninger og redningsaktioner. Samtidigt vil Arktisk Kommando være i stand til at udlevere nye og opdaterede kort til de internationale samarbejdspartnere, som deltager i operationer og øvelsesvirksomhed.

Artiklen fortsætter under billedet.

Eksempel på signaturforklaring på militært topografisk kort (MTM) over Grønland. For produkter som MTM vil teksten være på engelsk, så kort kan udveksles med vores samarbejdspartnere.

Men det er ikke kun Forsvaret, som får glæde af den nye digitale kortlægning. Den vil ligeledes gøre det nemmere og mere sikkert for grønlændere og turister at færdes i landskabet. Tilsvarende vil det skabe bedre grundlag for civile myndigheders opgaveløsning og dermed bidrage til styrkelse af det samlede grønlandske samfunds muligheder, fx i forhold til råstofudvinding, infrastrukturprojekter og erhvervsfremme. En helt ny højdemodel, som også er et element i kortlægningen, vil kunne støtte i udpegningen af potentielle Tsunami-områder.

Den geospatiale handelsplads

I NATO regi er kortlægningen af eget territorium et nationalt ansvar – og en del af den nationale suverænitetshævdelse. Kortlægningen gør Forsvaret i stand til at opfylde vores forpligtelser over for NATO og vores allierede, da vi er aftalemæssigt er forpligtet til at udveksle kort over hele Rigsfællesskabet. Danmarks aftaler på kortlægningsområdet giver os adgang til kort, som vores allierede producerer over hele globen – og som kommer Danmark til gode, når vi deltager i internationale missioner:

- Det er vitalt, at Danmark fremstår som en troværdig partner på kortlægningsområdet, og Grønlandprojektet er med til at styrke vores position i forhold til vores allierede, slutter chefkonsulent Marlene Meyer fra Joint GEOMETOC Support Center i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. GEOMETOC står for geospatialt, metrologisk og oceanografisk.
 
Fakta

Det er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), der forestår nykortlægningen som led i deres myndighedsopgave. Nykortlægningen gennemføres i samarbejde med Grønlands Selvstyre, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og A.P. Møller Fonden.
Kortlægningsprojektet vil bestå af fire datasæt:

  • Et vektordatasæt, som vil danne er grundlag for produktion af topografiske kort – både i digital form og i form af papirkort. Datasættet indeholder informationer over topografiske elementer så som veje, bygninger, vandløb, søer etc. Datasættet produceres på baggrund af satellitbilleder og vil dække hele den isfrie del af det Grønland, hvilket er (ca. 450.000 km2 – omkring ti gange Danmarks areal
  • En stednavnedatabase, som opdateres og standardiseres i forhold til den nuværende stavemåde for Grønlandske stednavne
  • En digital højdemodel, der viser højden i terrænet i en 3-dimensionel digital model. Højdemodellen produceres på baggrund af satellitbilleder
  • Et Ortofoto, som er et sammenhængende, højkvalitets satellitfoto i farver over hele den isfrie del

 

De nye digitale kort produceres i en militær og en civil version. Data bliver frit tilgængelige for alle.