[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Der benyttes ikke særligt ansøgningsskema, men ansøgningen skal dels indeholde en række oplysninger, og dels gøre det muligt for FMI at vurdere, hvorvidt indkomne projektforslag kan blive taget i betragtning. Begge forhold er nærmere uddybet i vejledningen.

Der uddeles ca. 25 mio. kr. i denne omgang. FMI forventer at kunne meddele svar på modtagne ansøgninger medio april 2019.

Den væsentligste ændring af regelsættet i f.t. tidligere er, at der nu er indført en varierende støtte intensitet på 25-70 %, afhængig af virksomhedens størrelse og projektet modenhed. Ændringen betyder at ordningen dermed i højere grad udnytter den fleksibilitet som følger af EU’s gruppefritagelsesforordning, som medfinansieringen er underlagt.

Ansøgning

Ansøgninger sendes til Forsvarets Industrikontor via e-mail: openforbusiness@mil.dk.

Ansøgningsfrist: 19. februar 2019 kl. 12.00.

Informationsmøder

FMI afholder informationsmøder tirsdag den 4. december 2018, kl. 10.00 – 11.30 og mandag den 17. december 2018, kl. 14.00 – 15.30.

Tilmelding hertil på www.trippus.net/FMI-medfinans.

  • Læs mere om industrisamarbejde på forskningsområdet