[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Mål- og resultatplanen beskriver det strategiske sigte for FMI i 2018, og er aftalt mellem departementet og FMI. Mål- og resultatplanen er bygget op omkring et målbillede (illustreret nedenfor), der indeholder 3 strategiske pejlemærker samt 8 konkrete mål for året.De strategiske pejlemærker i målbilledets venstre side er flerårige. I forhold til de to foregående år er pejlemærkerne justeret til 2018. Således er der fra 2018 og i de kommende år strategisk fokus på udviklingen af en forenklet logistisk styring i koncernen, mens der ligesom i 2017 også er fokus på materiel- og it-styring samt anvendelse af koncernens ressourcer på en effektiv måde.

3 nye mål
I 2018 er 8 konkrete mål udvalgt for at understøtte det strategiske fokus. De 8 mål er illustreret i målbilledets højre side. 3 af målene er nye; Leveringspræcision, Sanering og Forligsimplementering.

Den fulde mål- og resultatplan indeholder yderligere beskrivelse af pejlemærker og mål.

Udvalgte mål indenfor det strategiske fokus
En mål- og resultatplan dækker et år ad gangen og sætter et strategisk fokus med konkrete, faglige mål, som styrelsen skal opnå. En mål- og resultatplan beskriver altså ikke alle styrelsens opgaver, men udvalgte mål indenfor det strategiske fokus. Alle styrelser i Forsvarsministeriet skal aftale for en årlig mål- og resultatplan med Forsvarsministeriets departement. Opfølgning på målene overfor Forsvarsministeriets departement sker ved kvartalsmøder, midtvejsrapportering og årsberetning.