[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

FMI og Dansk Industri ønsker at styrke dialogen mellem FMI, virksomheder og relevante interesseorganisationer vedrørende FMI udbud og det igangværende arbejde med udvikling af FMI’s indkøbspolitik. Målet med dialogmødet er at drøfte, hvorledes virksomheder - inden for rammerne af den gældende udbudslovgivning - kan opnå bedre adgang til at deltage i fremtidige udbud.

Arrangementet finder sted onsdag den 10. oktober 2018 kl. 12:30 ved

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Lautrupbjerg 1-5
2750 Ballerup

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Dansk Industri har hermed fornøjelsen af at indbyde til dialogmøde onsdag den 10. oktober 2018 kl. 12:30 i FMI domicil i Ballerup. Invitationen henvender sig til medlemmer af Forsvarsudvalget, Dansk Industri, interesserede virksomheder samt øvrige relevante fag- og interesseorganisationer.

Dialogmødet er særlig møntet på de udfordringer, virksomheder har oplevet med at opnå adgang til at deltage i FMI udbud. Det kan f.eks. skyldes sprogkrav, krav til økonomisk formåen, teknisk formåen eller kontrakternes størrelse m.v. Emner, der løbende drøftes mellem FMI og erhvervets organisationer.

FMI vil ved arrangementet være repræsenteret ved bl.a. direktøren og vicedirektøren. Endvidere vil Forsvarsministeriet være repræsenteret, ligesom medlemmer af Forsvarsudvalget inviteres til at deltage.

Program for dagen:

 Tid Aktivitet 
 12:30  Velkomst ved Forsvarsministeren
 12:40  Indlæg ved DI
 13:00  Indlæg ved FMI
 13:30  Dialog med deltagere
 14:30  Networking, kaffe og afslutning

Arrangementet vil være uklassificeret, og der vil derfor ikke være krav om sikkerhedsgodkendelse.

Tilmelding

Tilmelding til arrangementet skal ske på www.trippus.net/FMI-dialogmøde-2018
Tilmeldingsfristen er søndag den 7. oktober 2018.

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål vedrørende arrangementet bedes rettet til Forsvarets
Industrikontor:
Major Torben Grinderslev, tlf.: +45 728 15906
Major Martin Veirum, tlf.: +45 728 15904
Eller på e-mail: fmi-dialogmoede2018@mil.dk

Pressehenvendelser bedes rettet til:
FMI pressechef Svend Olaf Vestergaard, tlf.: 728 14041
Eller på e-mail: presse-fmi@mil.dk