[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Forsvarsministeriet har de seneste måneder arbejdet med at finde den rigtige balance mellem flyvesikkerhed, operative behov og flystøj. Dette er komplekst, og vi må erkende, at vi ikke når i mål inden den 6. december.

Blandt andet er vi nødt til at foretage en samlet genberegning af F-35-flystøjsberegningerne med efterfølgende kvalitetssikring på grundlag af en flyveprofil, vi har testet i simulator i denne måned.

Borgermødet den 6. december 2018 vil dog fortsat blive gennemført, og der vil bl.a. blive orienteret om status for demonstrationsflyvningen og miljøkonsekvensvurderingen.

Der vil snarest muligt blive indkaldt til et nyt borgermøde, hvor de endelige flystøjsberegninger og kompensationsmodellen vil blive præsenteret. Vi forventer dog først at kunne sætte dato på mødet i starten af 2019.

For nærmere information kan pressen henvende sig til Forsvarsministeriets pressevagt på tlf. 72810400.