[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Som opfølgning på FMI Industridag 2018, som blev afholdt torsdag den 23. august, fremsendte FMI efterfølgende en række spørgsmål til de deltagende virksomheder, bl.a. spørgsmål om informationsniveau, faciliteter, udbytte af deltagelse i FMI Industridag m.v.

Af tilbagemeldinger fremgår det, at der generelt var meget stor tilfredshed med gennemførelsen af årets industridag. FMI har modtaget mange gode og konstruktive forslag til en fremadrettet udvikling af FMI Industridag.

Læs mere om tilbagemeldingerne fra de deltagende virksomheder her:
Evaluering - FMI industridag 2018.

Læs mere om FMI Industridag.