[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Første trin i processen har været en afgrænsning af de emner, der skal indgå i miljøkonsekvensvurderingen.

I perioden den 7. juni 2018 til den 30. juli 2018 er der gennemført en høring af afgrænsningsrapporten.

Den endelige afgrænsningsrapport samt høringssvar og bemærkninger til høringssvar fremgår og tilgås under Afgrænsningshøring.

På siden findes også materiale for baggrund og proces for høringen.