[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Hermed er en milepæl opnået for projektet, som Danmark var med til at etablere i 2014 og siden har haft en ledende rolle i. PGM er præcisionsbomber til fly, også kaldt smart bombs, som det danske forsvar allerede råder over. De er kendetegnet ved, at de - i kraft af deres store præcision - minimerer risici for utilsigtede følgeskader (collateral damage) og har stor effekt i målet.

Projektet er gennemført i rammen af NATO’s Smart Defence-strategi med det formål at sikre hurtige og smidige forsyningskæder og samtidigt medvirke til fordelagtige priser for medlemslandende i forhold til PGM. Det er således hensigten, at de deltagende lande i fremtiden kan trække på ét samlet lager og dermed mindske behovet for egne decentrale nationale lagre og beholdninger. Udover at bidrage til smidige og pålidelige forsyningskæder, muliggør samarbejdets konstruktion også, at der kan opnås mere fordelagtige priser på bomberne, da de deltagende nationer kan pulje de respektive behov frem for at foretage individuelle anskaffelser af begrænset karakter.

Grundlaget for det specifikke projekt blev vedtaget i 2014 og baggrunden var de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med NATO-operationen Unified Protector i Libyen i 2011, hvor de allierede mødte betydelige formelle og tekniske hindringer i forhold til udveksling og forsyning af flybomber og reservedele mellem de respektive landes egne lagre.

- Modtagelsen af den første sending præcisionsvåben til NSPA er et vidnesbyrd om, at vi i fællesskab kan og vil levere praktiske løsninger på konkrete problemer. Projektet rummer mange perspektiver for andre typer af anskaffelser og samarbejder og understreger væsentligheden af interoperabilitet - ikke mindst ud fra et materielmæssigt perspektiv, udtaler major Christian Øland fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Projektet, som formelt er benævnt Smart Defence project on the multinational provision of air-to-ground precision-guided munitions, blev initieret på NATO-topmødet i Wales 2014 i en kreds på seks medlemslande, herunder Danmark. Kredsen er efterfølgende blevet udvidet, så der aktuelt er 12 lande i projektsamarbejdet, som udover Danmark tæller Belgien, Finland, Grækenland, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet og Ungarn.

Læs mere om NSPA og projektet her: www.nspa.nato.int og www.nato.int.

For yderligere information kontakt:
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse på: presse-fmi@mil.dk.