[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

På det næste borgermøde om F-35 Kampfly vil der blive fulgt op på seneste borgermøde (afholdt den 1. marts 2018). Her gives desuden en status på støjberegningerne og miljøkonsekvensvurderingen.
Kommunaldirektør Willy Feddersen vil orientere om perspektiverne for et internationalt træningscenter.

Mødet holdes den 7. juni 2018, kl. 19.00, i Vojenshallerne, Stadionparken 7, 6500 Vojens.