[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har på baggrund af samarbejde med Danmarks Radio (DR) undersøgt påstande om anvendelse af nord-koreansk arbejdskraft i forbindelse med byggeriet af inspektionsfartøjet Lauge Koch på Crist Shipyard i Polen. Hverken FMI egne tilsyn med byggeriet eller egne efterfølgende undersøgelser har kunnet bekræfte påstandene. DR dokumentation har heller ikke – efter FMI opfattelse - entydigt kunnet dokumentere, at der har været anvendt nordkoreanske arbejdere til byggeriet af Lauge Koch.

FMI har i perioden, hvor fartøjet var i Polen gennemført 15 tilsyn uden at iagttage mistænkelige forhold. FMI har ad flere omgange afkrævet leverandøren redegørelser i forhold til påstandene. I alle tilfælde er påstandene blevet afvist af såvel leverandøren Karstensens Skibsværft som dennes underleverandør Crist Shipyard. FMI leverandør - Karstensens Skibsværft - har i hele byggeperioden haft eget personel på værftet i Polen, som har ført dagligt tilsyn med byggeriet – efter det oplyste ligeledes uden at iagttage mistænkelige forhold.

På baggrund af den dokumentation, som Danmarks Radio har præsenteret FMI for, kan FMI imidlertid ikke endegyldigt afvise, at en underleverandør til en underleverandør til en FMI leverandør - kan have anvendt nordkoreansk arbejdskraft.

Såfremt der har været anvendt nordkoreanske arbejdere i forbindelse med byggeriet af det danske fartøj, og at disse har arbejdet under kritisable forhold, finder FMI det uacceptabelt. Vi har sammen med industrien en fælles opgave med at sikre ordentlige forhold, men vi opererer i et komplekst og globaliseret marked, hvor det i praksis ikke kan lade sig gøre at sikre sig ud i alle led. Dette søger vi at imødegå ved løbende at tilpasse vores kontrakter - og ved at have et tæt og tillidsbaseret forhold til vores leverandører, udtaler direktøren for FMI, generalløjtnant Flemming Lentfer.

Der er alene blevet udført konstruktion af fartøjets skrog samt enkelte maskininstallationer på Crist Shipyard i Polen i perioden 2014 til 2015, inden fartøjet blev færdigbygget i Danmark. Ingen militære installationer blev udført i Polen.

Eventuelle henvendelser kan rettes til pressechef Svend Olaf Vestergaard:    presse-fmi@mil.dk