[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Aktindsigten blev imødekommet med undtagelse af visse dokumenter, der kunne få betydning for Forsvarets mulighed for siden at gennemføre udbud på transport området – og dokumenter, der kunne give indsigt i transportmønster og transportruter.

TV2 fandt frem til eksempler på fejlfakturering i perioden 2015-16 fra ét bestemt firma. 

Fejlen skyldes forhold omkring forsendelser til USA

En fejl i firmaets automatiske faktureringssystem betød, at alle leverancer til USA blev pålagt et mindre gebyr. Fejlen var konstateret og rettet allerede i foråret 2016 – altså længe før TV2’s anmodning om aktindsigt. 

Ved samme lejlighed styrkede FDD uddannelse af de medarbejdere, der håndterer denne type forsendelser således at risikoen for at lignende fejl opstår igen minimeres.

Penge tilbagebetalt til Forsvaret

I 2016 blev Forsvaret fejlfaktureret for ca. 250.000 kr., som firmaet dog efterfølgende betalte tilbage i overensstemmelse med kontrakten. 

I 2015 var beløbet 580.000, hvoraf 250.000 på basis af et forlig med firmaet blev tilbagebetalt til Forsvaret. Hele beløbet kunne ikke tilbagebetales, idet fakturaer skal gennemgås og evt. korrigeres indenfor tre måneder fra modtagelsen, sådan som det fremgår af kontrakten. 

Forud for forliget indgik Forsvaret dog en meget fordelagtig aftale med transportøren omkring reduktion af det olietillæg, der betales i forbindelse med transport. Det giver samlet set en besparelse for Forsvaret på 1 mio. kr. 

Fejl med begrænset rækkevidde

Forsvaret gennemfører tusindvis af forsendelser på årsbasis både indenlands og i forbindelse med internationale missioner og øvelser. Set i denne sammenhæng udgør fejlene i forbindelse med fejlfakturering en meget lille del af det samlede transportbudget.

Kontrollerer Forsvaret ikke fakturaerne inden betaling?

Kompleksiteten i de transportydelser som Forsvaret indkøber, betyder, at den afsluttende kontrol af fakturaen i mange tilfælde nødvendigvis må ske efter betaling er gennemført – hvilket kontrakterne rent faktisk giver mulighed for. Kontrakterne er udfærdiget med støtte fra Kammeradvokaten.

Forsvaret har de senere år lagt betydelige kræfter i controlling og i tilknytning hertil har blandt andet SKAT og Forsvarets Interne Revision gennemført kontrol af procedurer og controlling.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef, René Gyldensten på telefon 4015 2975