[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Den danske radarproducent Weibel Scientific har vundet sin hidtil største kontrakt til det amerikanske forsvar i samarbejde med den amerikanske virksomhed Lockheed Martin. Ordren til det amerikanske forsvar, der skal leveres i marts 2019, er på tre sporingsradarer af typen MFTR-2100. Som en anerkendelse og tak for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) indsats valgte Weibel, at placere dagens underskriftsceremoni hos FMI i Ballerup.

Efter Danmarks valg af de nye F-35-kampfly var der bred politisk enighed om at gøre en særlig indsats for at fremme dansk erhvervs muligheder for medproduktion. Regeringen nedsatte derfor i foråret 2017 et industri-partnerskab i samarbejde med DI, der samordner og styrker den fælles indsats for at give danske virksomheder gode forudsætninger for at konkurrere om medproduktion af F-35 og åbner døre til andre forretningsmuligheder i USA.

For at støtte op om det politiske intiativ valgte Lockheed Martin at etablere B2B17 i samarbejde med blandt andre Erhvervsstyrelsen, et netværksevent, der havde til formål at fremme dansk-amerikansk samarbejde.

- Kontrakten mellem Weibel og Lockheed Martin er først og fremmest udtryk for, at danske virksomheder også kan klare sig i den globale konkurrence. Jeg er meget tilfreds med, at samarbejdet på tværs af Atlanten er intensiveret efter Danmarks beslutning om at anskaffe F-35.

Erhvervsministeriet, Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet har sammen med DI nedsat et industripartnerskab, der skal målrette indsatsen over for vore amerikanske partnere og sikre endnu flere underskriftsceremonier mellem danske og amerikanske forsvarsvirksomheder. Dansk industri har meget mere at bidrage med, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

En ramme for et strategisk samarbejde
- Valget af F-35 som Danmarks kommende kampfly sætter en ny ramme for
industrisamarbejde mellem danske og amerikanske virksomheder et strategisk
samarbejde, der rækker udover F-35. Kontrakten mellem Weibel Scientific og
Lockheed Martin er et glimrende eksempel på, at dette kan lade sig gøre, siger
Henrik Lundstein, direktør for Kampflyprogrammet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Den nye kontrakt mellem Lockheed Martin og Weibel er et resultat af disse
initiativer, der har hjulpet den danske ingeniørvirksomhed med at trænge
igennem på et marked, der er så stort, at danske producenter som udgangspunkt ikke kan komme i betragtning som leverandør.

- Vi etablerede B2B17 for at give danske forsvars-, luftfarts- og
energivirksomheder mulighed for at indgå i Lockheed Martin globale
forsyningskæde og skabe ny forretning. Dagens kontrakt er en vigtig milepæl og den første af forhåbentlig mange successer for dansk industri i samarbejde med Lockheed Martin, siger Jonathan Hoyle, europæisk chef for Lockheed Martin International.

- Initiativer som Open for Business og B2B17 er udtryk for stor politisk opbakning til dansk forsvarsindustri, og det har været altafgørende for, at vi i samarbejde med Lockheed Martin har været i stand til at vinde kontrakten i USA. De danske politikere og Lockheed Martin har med kampflyvalget åbnet døre for dansk forsvarsindustri på et svært tilgængeligt marked, og den støtte, de har vist industrien har været uvurderlig, siger administrerende direktør Peder R. Pedersen, Weibel Scientific.

- Udover mange års bearbejdning af det amerikanske marked er ordren en direkte konsekvens af politikernes store indsats i forbindelse med aftalen om F-35, siger administrerende direktør Peder R. Pedersen, Weibel Scientific.

Fakta om kontrakten
Kontrakten omfatter tre sporingsradarer af typen MFTR-2100 til et samlet trecifret dansk millionbeløb, som skal leveres i marts 2019.
Weibel er underleverandør til Lockheed Martin, Weibel udvikler og producerer radarerne.  Det amerikanske forsvar skal anvende radarerne til test og kvalificering af våbensystemer, blandt andet droner.

Fakta om Open for Business-strategien
Strategiens formål er at samstemme og formidle de erhvervsfremmeinitiativer, der sker inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at yde støtte til fremme af udviklingen af konkurrencedygtige kompetencer og kapaciteter.

Strategien er vigtig for danske interesser og Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen påpegede tilbage i marts 2017:
- I varetagelsen af danske interesser står dansk eksport centralt og vi skal arbejde aktivt og samtænkt for at øge eksporten med yderligere udbredelse af danske styrkepositioner. I vores ’Open for Business’- strategi er danske forsvarsattachéers bistand til danske virksomheder et fokusområde.

Forsvarsministeriets Open for Business-strategi åbner op for mulighederne for relevant samarbejde mellem danske virksomheder og Forsvaret. Strategien har tre fokusområder: danske forsvarsattachéers bistand til danske virksomheder, Forsvarets samarbejde og dialog med industrien, og forsvarsministerens støtte til promovering af danske virksomheder.

Et væsentligt omdrejningspunkt for samarbejdet med den danske forsvarsindustri er adgangen til at trække på Forsvarets ressourcer i udviklings- og markedsføringsøjemed. Dette indebærer bl.a. mulighederne for at få adgang til materiel og udstyr med henblik på gennemførelse af forsøg og tests, samt mulighed for fremvisning af produkter over for potentielle kunder.  
Samarbejdet med industrien er i Forsvaret organiseret via Forsvarets Industrikontor placeret i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse som det centrale kontaktpunkt for virksomhederne.