[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Formålet med offentliggørelsen af større, forventede materielinvesteringer og materieldriftsopgaver er at give industrien et overblik over de kommende materielrelaterede initiativer inden for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses område.

Der er tale om en tentativ plan, der ikke forpligter Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse eller andre styrelser under Forsvarsministeriet til at gennemføre de planlagte investeringer, der er indeholdt i denne offentliggørelse.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses planlægning af materielinvesteringer og øvrige materielopgaver er en dynamisk proces, der afspejler den løbende udvikling i Forsvarets og Hjemmeværnets materielle og logistiske behov.

Finansiering via finansloven

Materielkapacitetsplanen omfatter de materieldriftsopgaver og -investeringer, der finansieres via respektive hovedkonti på finansloven.

Materielkapacitetsplanen udarbejdes af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i overensstemmelse med politiske aftaler om kapacitetsudviklingen og i øvrigt på grundlag af Forsvarschefens og chefen for Hjemmeværnets prioriteringer.

Udgangspunktet for enhver større materielanskaffelse er, at anvendelsen af økonomiske ressourcer hertil skal autoriseres af Forsvarsministeriet.

Materielkapacitetsplanen gennemgår som udgangspunkt én større opdatering årligt.

Oversigt er inddelt i perioder

Oversigten over større materielinvesteringer og større materieldriftsopgaver er udarbejdet med udgangspunkt i den ovenfor nævnte materielkapacitetsplan.

Oversigten er inddelt i tre perioder; henholdsvis kort, mellemlang og lang sigt. Med kort sigt menes inden for de kommende 5 år, med mellemlang sigt menes inden for 6 til 10 år og med lang sigt menes 11 til 15 år.

Selve oversigten indeholder materielinvesteringer og større materieldriftsopgaver med et akkumuleret budget på 50 millioner kroner eller derover inden for hver af de angivne perioder kort, mellemlang og lang sigt (blå markering).

Oversigten omfatter som udgangspunkt ikke større materielinvesteringer og større materieldriftsopgaver, hvor der allerede er indgået kontrakt.

  • Læs mere om Materielkapacitetsplanen