[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Anskaffelsen af to søopmålingsfartøjer sker som en erstatningsanskaffelse for de nuværende fartøjer O-1 og O-2. De eksisterende fartøjer er nedslidte og defekter forekommer derfor ofte, hvilket medfører nedsat søopmåling.

Søopmålingsfartøjerne anvendes fortrinsvis i forbindelse med søopmålingsopgaver på lavt vand og i beskyttede farvandsafsnit såsom Svendborgsund, Storstrømmen og diverse fjorde.

Søopmålingsfartøjerne vil have plads til to søopmålingsfagpersoner samt en rorgænger ombord samtidig. Hertil vil tidssvarende søopmålingsudstyr kunne øge hastigheden i søopmålingsoperationen, hvilket samlet set vil bidrage til kontinuert og effektiv søopmåling.

Fartøjerne vil have en forlægningshastighed på 25 knob og er designet til ubegrænset sejlads i indre danske farvande. Desuden forbedres fleksibiliteten væsentlig i forhold til den eksisterende kapacitet, som baserer sig på landtransport af opmålingsfartøjerne.