[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Det var egentlig to kontrakter, der blev underskrevet torsdag d. 15. juni. Begge kontrakter omhandler dog anskaffelse køretøjer af typen MOWAG EAGLE 5, der også er solgt til Tyskland, Schweiz og Australien, sidstnævnte i en prototype til specialstyrkerne.


Kontrakten blev underskrevet af Thomas Lattmann, Director International Business & Services Europe North, MOWAG, direktøren for FMI, generalløjtnant Niels Bundsgaard, og Oliver Dürr, Vice President Wheeled Vehicles & Managing Director, MOWAG og brigadegeneral Anders M. Pedersen, stabschef for FMI.

Den ene kontrakt er en Acquisition Contract (anskaffelse) - en syv års rammeaftale. Rammeaftalen giver mulighed for at anskaffe fem forskellige konfigurationer af pansrede patruljekøretøjer (PPK):

  • Patrulje
  • Opklaring åben
  • Opklaring lukket
  • EW – Electronic Warfare
  • Logistik

 

Den anden kontrakt er en Sustainment Contract (drift) - en 15-årig rammeaftale med mulighed for at forlænge op til to gange af fem år.

Leveres i 2018-2019

MOWAG bliver systemhus på EAGLE 5, der lever op til de stillede krav om højt beskyttelsesniveau, nyttelast og udviklingspotentiale.

MOWAG er i forvejen et vigtigt systemhus for FMI som leverandør af blandt andet Piranha 5, Piranha 3, EAGLE 4 og DURO.

De 36 patruljekøretøjer forventes leveret i perioden 2018-2019 med løbende operativ ibrugtagning fra foråret 2019.

En deployerbar kapacitet

Anskaffelsen styrker den eksisterende kapacitet af pansrede patruljekøretøjer
EAGLE IV. Den eksisterende beholdning af 77 EAGLE IV køretøjer vil fremadrettet primært benyttes til uddannelse, hvorimod EAGLE 5 ses anvendt til beredskab og internationale opgaver.

Med anskaffelsen af EAGLE 5 tilvejebringes en deployerbar kapacitet til brug i internationale operationer under skærpede krav til beskyttelse og lastekapacitet.

Anskaffelsen bidrager desuden til robusthed og fleksibilitet hos Hærens kapaciteter, idet EAGLE 5 kan operere i det fulde spektrum af opgaver. Patruljekøretøjerne har gode terrænegenskaber og kan operere over længere afstande.

  • Læs om udbuddet og typevalget