[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK) er en teknologisk og digital landvinding for Hæren, og ligesom i mange andre tilfælde af Forsvarets anskaffelsesprojekter, så er udviklingen og implementeringen af HTK sket i samarbejde med forsvarsindustrien, herunder den danske.

HTK indeholder et føringsværktøj, der viser de informationer som føreren har behov for på kamppladsen. Derudover er det et planlægningsværktøj, der sætter føreren i stand til at gennemføre planlægning og formidling af planer og slutteligt et kommunikationsmiddel, der sætter føreren i stand til at sende og modtage korte skriftlige beskeder og meldinger.

Hvor man tidligere brugte analoge kort, kompas, kalkepapir, C2-systemer og kortmål til disse opgaver, så vil det nye HTK system i høj grad afløse disse kapaciteter, således at fysiske kort og kalker på sigt udgør et sekundært driftstrin.


Direktør for FMI, Flemming Lentfer (tv.), overdrager et indrammet kort til Chef for Danske Division generalmajor, Flemming Mathiasen (th.), som et symbol på overdragelsen af HTK fra FMI til Hæren. Kortet var udstyret med en nødhammer, som humoristisk symbol på, at HTK fremover udgør et primær føringsværktøj, og de fysiske kort et sekundært driftstrin.  I baggrunden ses repræsentanter fra forsvarets forskellige grene og fra forsvarsindustrien.

En god indgang til nye markeder

Bag udvikling og levering af softwaredelen til HTK står bl.a. virksomheden Systematic A/S fra Aarhus og hos lederen for forretningsudvikling i Systematic A/S, Steen Garnæs, hersker der ingen tvivl om, at strategiens indhold er en vigtig forudsætning for virksomhedens adgang til det øvrige marked:

- Ofte er forsvarsområdet underlagt en række nationale sikkerhedsrestriktioner, som kan være svær for private virksomheder at overkomme. Kan vi i stedet få Forsvarets personale til at fortælle deres udenlandske kollega om det positive ved Systematics produkter, så skaber det en bedre indgang til andre markeder.

- Samtidig er denne brugerudveksling også gavnlig for Forsvaret i og med, der automatisk sker en erfaringsindsamling fra andre lande og andre sammenhænge.

Ansatte fra forsvaret hjælper med den taktiske læringsproces

Udover den omtalte levering af software til HTK, så har Systematic ligeledes haft tre medarbejdere ansat, der normalvis gør tjeneste ved Forsvaret.De tre medarbejdere skal undervise i den taktiske læringsproces i brugen af HTK og har samtidig fået en garanti på, at de kan vende tilbage til Forsvaret, når deres kontrakt slutter. Derved kommer deres indhentede kompetencer ved genansættelse, som bl.a. tæller nye operative procedurer og nye indlæringsformer af HTK, i sidste ende også Forsvaret til gode.

Giver enhederne en taktisk overlegenhed

Det samlede resultat af samarbejdet bliver, at forsvaret får et system, som vil give enhederne en taktisk overlegenhed. For HTK vil gøre dem i stand til at analysere, beslutte og udføre operationer hurtigere og på et bedre grundlag end modstanderen.

Derudover vil HTK reducere risikoen for egenbeskydning og forbedre evnen til at samordne de rådige våbens virkning optimalt og dermed i sidste ende være afgørende for evnen til at kæmpe og vinde.