[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Efterlevelsen af sikkerhedsstandarder omfatter et niveau, der er tilsvarende de sikkerhedskrav, som US Armed Forces stiller til deres egne militære luftfartøjer.

Dermed tilkendegiver USA, at de ikke har forbehold ved f.eks. at lade amerikanske statsborgere transportere med dansk militært indregistrerede fly. Baggrunden for den nye certificeringsmetode skyldes en række havarier, hvor luftdygtigheden af de militære luftfartøjer ikke har været tilstrækkeligt sikret.


Jorge F. Gonzarles, USAF TAA overdrager certifikatet til Kommandør Kim B. Meier som var den danske officer med højeste rang, der deltog i mødet. (Foto: Per Pindstrup Toft).

En godkendelse med langt tilløb

Forud for godkendelse havde Forsvarets luftdygtighedsmyndighed – Technical Airworthiness Authority (TAA) – siden november 2016 arbejdet med at besvare over 200 spørgsmål omhandlende processer og procedurer i vores luftdygtighedsregime.

Besvarelse af spørgsmålene dannede baggrund for møder i marts 2017, som førte til udstedelsen af den endelig rapport, der ud fra en amerikansk betragtning dokumenterede, at Forsvarets luftdygtighedskoncept er tilstrækkelig sikkert og robust.

Forsvarets luftdygtighedskoncept har til formål at implementere det internationalt anvendte European Military Airworthiness Requirements (EMARs), der efterhånden har udviklet sig til en global, militær standard. Denne udvikling styres af Technical Airworthiness Authority(TAA) med behørig medinddragelse af FMI kapacitetsansvarlig Luftsystemer og Flyverstaben.

I skyggen af Nimrod havariet

Baggrunden for anerkendelsen af Danmark har været længe undervejs, men skyldes konkret at US Department of Defence har udstedt en politik, som medfører at alle amerikanske samarbejdspartneres luftdygtighedsregimer skal anerkendes, inden amerikanske statsborgere må lade sig transportere med de enkelte landes militære luftfartøjer.

Direktivet kommer på baggrund af en række havarier, hvoraf det mest omtalte er Nimrod havariet, hvor et engelsk fly af typen Nimrod i 2006 havarerede i Afghanistan under en NATO mission – med 14 engelske soldaters død til følge.

Nimrod havariet samt en række andre havarier har været katalysator for udviklingen af luftdygtighedsregimer, hvor de enkelte lande vil sikre, at deres samarbejdspartnere har et anerkendt system til at sikre luftdygtigheden af deres militære luftfartøjer.

I denne sammenhæng er den amerikanske anerkendelse af Forsvarets luftdygtighedsregime vigtig, da der under NATO missioner ofte flyves i luftfartøjer, som nationerne har stillet til rådighed. Dermed kan Forsvaret fortsat indsætte fly, som kan benyttes uden restriktioner i forhold til en evt. amerikansk besætning og amerikanske passagerer.

NATO planlægger af de samme årsager at anerkende de enkelte landes luftdygtighedsautoriteter inden for de kommende år igennem en tilsvarende proces.

FAKTA – Technical Airworthiness Authority (TAA)

  • Oprettet i FMI Myndighedsafdeling (FMIDIR 680-10)
  • TTA’s opgave er, at udarbejde bestemmelser for og dokumentere, at tilsikre at aftalte processer efterleves i hele luftdygtighedsregimet – fra skolen for flymekanikere, forsvarets værksteder samt de aktiviteter, der foregår i FMI kapacitetsansvarlig Luftsystemer
  • TAA udarbejder bestemmelser, som resten af Forsvaret skal efterleve for at kunne dokumentere at ”alle led i kæden” er lige stærke, ligesom TAA skal tilsikre en sammenhængende koncept i hele Forsvaret
  • TAA er etableret i FMI til udøvelse af CHFMI materielsikkerhedsansvar og er konceptuelt i overensstemmelse med civil ”Best Practice” for myndighedsudøvelse
  • TAA dækker alene det område inden for militært luftart, som omhandler luftfartøjers luftdygtighed. TAA bestemmelser er baseret på EMAR, der konceptuelt adopterer EU EASA regulativet. EMAR kan adopteres fleksibelt i overensstemmelse med Forsvarets organisation.