[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Kontrakten blev underskrevet på den franske ambassade, hvor den franske ambassadør Francois Zimeray var vært for arrangementet.

Underskriften var endnu en milepæl i anskaffelsen af nyt artilleri til forsvaret.
Købet består i første omgang af 15 nye artilleripjecer af typen CAESAR 8x8 fra franske Nexter Systems med en option på yderligere seks pjecer.

Det nye artillerisystem afløser M109 haubits, som blev introduceret i Forsvaret i 1965.

Leveres i 2019
Anskaffelsen af nyt artillerisystem blev igangsat tilbage i august 2012 og gennemført første gang i 2014 med Elbit Systems, som vinder af udbuddet. Indstillingen blev herefter fremsendt til Forsvarsministeriet til endelig godkendelse, men blev aflyst i april 2015.

Nuværende udbud blev iværksat november 2015 og endte så i kontrakt med franske Nexter.
Kontrakten blev underskrevet af Stéphane Mayer, CEO for Nexter, direktør for FMI, generalløjtnant Niels Bundsgaard og Gilles Sarreau, systems and Program direktor for Nexter.

Anskaffelsesprisen på initialanskaffelsen af de 15 pjecer alene er på lige under 300 millioner kroner.  Hele kontrakten omhandler dog også køb af skydeledelsessystem, initial reservedelspakning, indledende uddannelse og en serviceaftale over 10 år.

Systemerne fra Nexter forventes leveret medio 2019, hvilket er i overensstemmelse med kontrakten, hvor der leveres 24 måneder efter kontraktindgåelse.