[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Aftalen omfatter Marinehjemmeværnets 30 fartøjer af henholdsvis MHV 800-, 850- og 900-klassen.

I forbindelse med udbuddet har der været rejst klager ved Klagenævnet for Udbud om tildelingen af rammeaftalen til Faaborg Værft A/S.

Klagenævnet har i en delkendelse afgivet den 9. marts d.å. afgjort, at klagerne ikke har opsættende virkning, hvorfor FMI har valgt at indgå den nævnte rammeaftale.