[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

TV2 har i aktindsigtssagen omhandlende fejlfakturering på kommercielle transportydelser, bl.a. anmodet om aktindsigt på en sag, hvor en nu tidligere medarbejder har sendt et brev dateret 24.07.2012 til oberst Jens Kofoed (FDD) vedrørende bekymringer om overfakturering og fortoldning.

På baggrund af dette brev iværksatte oberst Jens Kofoed øjeblikkeligt forberedelserne til en ekstern, uvildig og uvarslet inspektion af FDD’s speditionselement i Skrydstrup. Selve inspektionen blev gennemført under ledelse af Forsvarets Materieltjeneste med deltagelse af udefrakommende eksperter inden for transport og spedition.

Inspektionsrapporten fra den uvildige undersøgelse af speditionselementet konkluderede, at der var sket fejl og at der var behov for opstramninger af procedurer, samt uddannelse af personalet i speditionselementet for at fjerne fremtidige fejlkilder. Det blev ligeledes konkluderet, at der ikke var grundlag for at tage ansættelsesmæssige skridt.

Alle kritikpunkter behandlet

Den tidligere medarbejder sendte efterfølgende det samme brev til Forsvarets Interne Revision (FIR) og Forsvarsministeriet. FIR gik ind i sagen og udmøntningen af FIR’s håndtering af henvendelsen kom til udtryk i et notat, som konkluderede, at de af den tidligere medarbejder rejste kritikpunkter alle var behandlet og at nødvendige aktiviteter efterfølgende var iværksat.

Fakta

I dag er det således, at alle ordrer til transportøren indtastes af en indkøber i FMI. Ved fysisk modtagelse af godset modtages en faktura fra transportøren. Fakturaen sammenholdes med faktisk modtaget gods samt aftalte priser jf. prisrateark og priskalkulator. Priskalkulator godkendes før opdatering for at sikre, at der ikke ligger ekstra omkostninger jf. prisark. Herefter betales fragtfakturaen. Konstateres der fejl i en faktura, der medfører, at Forsvaret skal betale et mindre beløb end det angivne, udstedes med det samme en kreditnota. Forsvaret indbetaler efterfølgende differencen mellem faktura og kreditnota.
Prisrateark følger markedsprisen, idet de kun kan reguleres på baggrund af prisindeks på området. Priser kan således både gå op og ned.

Den tidligere medarbejder havde bl.a. henvist til en sag vedrørende overfakturering tilbage i 2007/2008 med Kuehne + Nagel, der dengang støttede Forsvarets Materieltjeneste med transport af nyindkøbt materiel og reparabelt materiel over hele verden. Medarbejdere i FDD’s speditionselement i Skrydstrup havde anslået, at det samlede beløb der var fejlfaktureret i Kuehne + Nagels favør beløb sig til 2,1 mio. kroner. Forsvarets Materieltjeneste fandt i maj 2008 grundlag for at få tilbagebetalt samlet ca. 1,375 mio. kroner for 2007 og 2008. Umiddelbart herefter modtog Forsvarets Materieltjeneste en kreditnota på det samlede restbeløb.