[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Den første serie af kontrakter omhandler anskaffelsen af de første 10 danske fly og motorer - med 4 fly til levering i 2021 og seks fly til levering i 2022. Indkøbet af de resterende fly sker ved en serie af senere kontraktindgåelser. F-35 programmet følger en kontraktmodel, hvor partnerlandenes respektive kampfly forventes indkøbt i et antal puljer, der dækker flere års leverancer.

Anvendelse af 16.374,4 mio. kr. i perioden 2018-2027

Selve godkendelsen af aktstykket omhandler Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 16.374,4 mia. kr. i perioden 2018-2027 til anskaffelse af 27 F-35A kampfly, herunder anskaffelse af flystel, motorer, simulatorer, betalinger til puljekøb af reservedele, støtteudstyr og missionsspecifikt udstyr, IT, modifikationer og opdateringer samt udgifter til programorganisationen bag hhv. materielanskaffelserne og bygge- og anlægsarbejderne på Flyvestation Skrydstrup.

Fordeling af midler

Udgiften i perioden 2018-2027 påregnes afholdt af de midler, der måtte blive afsat på § 12 Forsvarsministeriet med følgende fordeling:

  • 16.160,4 mio. kr. afholdes af bevillingen på § 12.13.04. Materielanskaffelser til anskaffelse af flystel, motorer, simulatorer, betalinger til puljekøb af reservedele, støtteudstyr og missionsspecifikt
    udstyr, IT, modifikationer og opdateringer frem til 2026
  • 189,0 mio. kr. afholdes af bevillingen på § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse til programorganisationen bag materielanskaffelserne
  • 25,0 mio. kr. afholdes af bevillingen på § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse til programorganisationen bag bygge- og anlægsarbejderne på Flyvestation Skrydstrup

 

Du kan læse mere om anskaffelsen og tidsplanen under "Fra F-16 til F-35".