[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Fokus er i øjeblikket rettet mod at færdiggøre designet af infanteriudgaven og herunder sikre integration af det såkaldte Government Furnished Ecquipment (GFE, som omfatter ECM, radioer, røgkastere mm.).

Hæren støttede MOWAG og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

En såkaldt Wood Mock-Up session er gennemført i uge 44, hvor GFE og al udrustning samt alle de mange skærme, håndtag, betjeningspaneler mv. er blevet diskuteret og placeret mest hensigtsmæssigt - både udenpå og indeni Piranha 5 i en træmodel som vist på billedet herunder.Repræsentanter fra blandt andet Hærstaben, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter og Telegrafregimentet støttede ingeniører og eksperter fra MOWAG og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ved gennemførelse af den vigtige øvelse. Arbejdet på Wood Mock-Up-modellen danner grundlaget for opbygning af en præ-serie, og den er utrolig givtig. Der planlægges et tilsvarende arbejde med alle varianter af Piranha 5.
I uge 48 gennemføres en såkaldt Critical Design Review, hvorved FMI har et udgangspunkt for de køretøjer, der skal igennem omfattende tests i løbet af 2017. 

Første Piranha 5 er på samlebåndet

De næste trin er færdiggørelse af infanterivarianten og opstart af designfasen af ingeniørvarianten efterfulgt af kommandostationsvarianten. På fabrikken i Kreuzlingen i Schweiz er MOWAG langt fremme med at etablere produktionslinjen. Svejserobotter er færdigprogrammeret og der er nu 18 skrog under opbygning i forskellige stadier. De to første Piranha 5 befinder sig på den såkaldte "assembly line", hvor kabling, motor mv. monteres. De øvrige skrog er i færd med at blive svejset og malet.

Kommende tests af Piranha 5

2017 bliver et meget travlt år med flere testfaser. Dels vil MOWAG selv gennemføre en omfattende test af Piranha 5, og dertil vil projektet gennemføre en klimatest (HOT) i USA i august 2017, en såkaldt Verification Acceptance Test (VAT) i september til oktober 2017 og en brugertest i november til december 2017. Endeligt foretages en klimatest (COLD) primo 2018.
Til brugertesten skal nævnes, at det er i dette stadie, Piranha 5 skal operere i en taktisk ramme med besætninger. Her trykprøves køretøjet for vurdering af om alt fungerer som det skal under taktiske og krævende vilkår.

De første køretøjer er planlagt til levering i 2018 og anskaffelsesforløbet strækker sig til 2023, hvor de sidste skal være leveret.

  • Læs mere om anskaffelsen af nye pansrede mandskabsvogne