[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Det blev gentaget igen og igen. At man nu var nået til en milepæl. Men mandag d. 6. juni 2016 var også en ganske særlig dag for FMI, Forsvarsministeriet og Forsvaret. For Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) kunne helt formelt overdrage de nye SEAHAWK helikoptere til Forsvaret.

Selve overdragelsen var planlagt nøje, men det var også påkrævet, da det var med deltagelse af HKH Kronprins Frederik. Det lokkede pressekorpset til at dukke op på fregatten Iver Huitfeldt, som lå til kaj ved Langeliniekajen.


På dækket stod forsvarets nye helikopter, rækker med stole og en talerstol, som var velbesøgt. Forsvarsminister Peter Christensen var en af de, der ytrede sin stolthed:

- Vi modtager i alt ni SEAHAWK helikoptere. Vi går fra at have syv til at have ni skibsbaserede helikoptere, og det er et udtryk for et klart politisk ønske om at styrke Danmarks evne til at indsætte vores styrker. Det er vigtigt, at Danmark rækker endnu længere ud i vores nationale og internationale indsatser i dag og i fremtiden.Det er ikke kun en helikopter
Direktøren for FMI, generalløjtnant Niels Bundsgaard pointerede, at det var en glædens dag, og at det var starten på en ny æra i forhold til skibsbaserede helikoptere i forsvaret.

Han påpegede dog også, at der faktisk er tale om et helt nyt våbensystem. Ikke kun ni helikoptere:

- Der er også tale om simulatorer, reservedele, støtteudstyr, uddannelse, værksteder, planlægningsudstyr, integration til forsvarets IT-systemer samt tilpasning af forsvarets helikopterbærende enheder, herunder ikke mindst ombygningen af inspektionsskibene af Thetis-klassen.

- Selve anskaffelsen har været gennemført af et lille og meget dedikeret projektteam i FMI, sagde Niels Bundsgaard, som sendte en særlig tak til kommandør Kim Bo Meier, orlogskaptajn Claus Buur, orlogskaptajn Lars Christian Munch og major Christian Nicholai Just.Mere mobilitet og fleksibilitet
Forsvarschef Peter Bartram takkede FMI for de nye helikoptere og fortalte, at de var kærkomne i en tid, hvor truslerne ikke bliver færre, og de vil ifølge forsvarschefen øge forsvarets mobilitet og fleksibilitet.

Også Marinestabens chef, kontreadmiral Frank Trojahn var sikker på, at man nu havde fået en ny vigtig kapacitet:

- Jeg har set, hvordan en SEAHAWK kan en forøge en fregats effektivitet. Betydeligt. Og som en af mine gaster sagde det, da vi havde besøg af en SEAHAWK: ”Den ser ond ud chef. Jeg kan lide den! Og han er ikke den eneste. Søværnet ser frem til at få de nye helikoptere.