[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har iværksat et projekt, der har til formål at købe en ny værnsfælles pistol. Det er besluttet, at pistolen skal være af typen Striker Fired: en semiautomatisk haneløs type, hvor slagstiften spændes indvendig i pistolen ved hjælp af selve aftrækket. Slagstiften påvirkes direkte af aftrækkeren. Der er derfor ingen hane til at gribe fat i udstyr, tøj eller lignende. Alle aftræk har samme aftræksvægt.

Det er et krav til leverandøren af den nye pistol, at den i modsætning til Pistol M/49 ikke er udstyret med en fysisk udvendig sikring. Det fortæller chef for Kapacitetscenter Våben i FMI, major Tom Elvius-Brisson.

”Når man har trukket sit våben, er det fordi, man er i en situation, hvor man enten skal true eller skyde. Og skal man skyde, er den bedste og hurtigst afsikring at flytte pegefingeren til aftrækkeren,” siger majoren.

Reglementeret hylster medfølger

Til pistolen medfølger et pistolhylster der er formstøbt i et hårdt materiale, som de nye hylstre der pt. anvendes til bl.a. Pistol M/49. Derved sikres aftrækkeren mod utilsigtet påvirkning. Af sikkerhedshensyn vil det af det kommende reglement fremgå, at der kun må anvendes det udleverede hylster.  Det er et krav til den kommende pistol, at den har en indbygget fysisk slagstiftsikring, der sikrer, at pistolen ikke går af, hvis den for eksempel tabes på gulvet eller udsættes for g-kraft i fly.

Når det er besluttet at erstatte den schweizisk producerede Pistol M/49 - eller SIG 210, som modellen oprindeligt hedder - er det fordi, den ikke længere opfylder de krav, brugerne stiller til et våben, der kan blive afgørende, hvis man ikke længere kan bruge sit primære våben eller det ikke er inden for umiddelbar rækkevidde. Blandt andet har SIG 210 kun plads til otte patroner i magasinet, og man kan ikke sætte ekstra sigte eller laser på den.

Én pistol til alle

Den nye pistol erstatter ikke bare Pistol M/49, men kan på sigt erstatte samtlige pistoler i brug i Forsvaret. Dette er dog afhængig af det fremtidige valg.  Eksempelvis kan specialoperationsstyrker, hundeførere og Militærpolitiet også på sigt komme til at bruge den nye værnsfælles pistol.