[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Mål- og resultatplanen skal sætte retning for arbejdet i 2017. For gøre dokumentet overskueligt og let tilgængeligt, er mål- og resultatplanen i år mere simpel end sidste år med blot syv konkrete mål, der tager afsæt i FMI’s tre strategiske pejlemærker. Målene dækker både det daglige arbejde med materiel og it hos FMI samt konkrete udviklingstiltag. Den løbende opfølgning på målene skal bruges i dialogen med både departement og de øvrige styrelser i Forsvarsministeriet.


  • Den fulde FMI mål- og resultatplan 2017 kan læses her 

 

En mål- og resultatplan dækker et år ad gangen og sætter et strategisk fokus med konkrete, faglige mål, som styrelsen skal opnå. Alle styrelser i Forsvarsministeriet skal aftale for en årlig mål- og resultatplan med Forsvarsministeriets departement. Opfølgning på målene overfor Forsvarsministeriets departement sker ved kvartalsmøder, midtvejsrapportering og årsberetning.