[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Det er et fællesstatsligt krav, at der udarbejdes en mål- og resultatplan i samarbejde mellem ministerier og styrelser. Mål- og resultatplanen samt den koncernfælles vision og mission afløser vores egen virksomhedsstrategi og FMI´s mission og vision.

Mål- og resultatplanen danner nu grundlag for opfølgning på, om FMI leverer de resultater, som Forsvarsministeriet og FMI har fastsat som strategisk vigtige i 2016. Opfølgning vil ske kvartalsvis til FMI Direktion og til Forsvarsministeriet via en midtvejsrapportering og en årsrapport.

FMI´s mål- og resultatplan for 2016 angiver nogle helt klare prioriterede mål samt hvorledes der skal følges op herpå.

  • Læs FMI´s mål- og resultatplan for 2016 her