[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Konsortiet bestående af Huta Stalowa Wola, Rosomak og WB Electronics er således ikke gået videre til forhandlingsrunden.

Dermed er kandidaterne i artilleriudbuddet reduceret til Elbit Systems, Hanwha Techwin og Nexter Systems.

Alle tre kandidater deltog også i det tidligere artilleriudbud. På en række punkter, herunder bl.a. systemer og optimering af systemer, adskiller kandidaternes tilbud sig dog væsentligt fra det tidligere udbud.

Det er fortsat planen at kontrahering med en af kandidaterne sker i første halvdel af 2017.

Den videre anskaffelsesproces

Anskaffelsen sker gennem en udbudsproces, som blev igangsat i vinteren 2015. Der blev oprindeligt prækvalificeret fem kandidater, som blev inviteret til at afgive tilbud. To af de prækvalificerede kandidater er ikke længere med i udbudsprocessen.

Det drejer sig om firmaet BAE Land & Armament (USA), som efter prækvalificeringen valgte ikke at afgive tilbud, samt om det polske konsortium bestående af Huta Stalowa Wola, WB Electronics og Rosomak, som ikke er blevet short-listet af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ud fra kommercielle og operative betragtninger.

De tre kandidater

De short-listede kandidater er således (i alfabetisk rækkefølge):

  • Elbit Systems (Israel) med ATMOS MAN HX81

  • Hanwha Techwin (Sydkorea) med K9

  • Nexter Systems (Frankrig) med CAESAR 8x8 Tatra

 

Tidsplanen for udbuddet

Tidsplanen for det igangværende udbud er som følger:

  • Ultimo 2016 modtages endeligt tilbud fra de short-listede kandidater

  • Primo 2017 laves verifikationstest af alle systemer fra kandidater, som har afgivet endeligt tilbud

  • Medio 2017 forventes kontrakt indgået med den vindende kandidat

  • Leverance af alle systemer gennemføres inden medio 2020, men vil formentlig være sket længe inden da. Selve leveranceforløbet vil være afhængigt af den valgte leverandørens tilbud og muligheder

 

Yderligere information

For yderligere information kan pressen kontakte pressechef René Gyldensten på E-mail:  presse-fmt@mil.dk, telefon: +45 4015 2975.