[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Hvad er ildstøtte?

Ildstøtten er den samlende betegnelse for den koordinerede indsættelse af de samlede land-, sø- og luftbaserede ildstøttemidler, som i en given operation er til rådighed for landstyrkens indsættelse med det formål at opnå en given effekt på modstanderen.

Artilleriet omfatter traditionelt rør- og raketartilleri og er således én af flere rådige ildstøttemidler.

Ildstøtten skal reelt betragtes som et system bestående af observatører, der har indsigt på målet, enten direkte eller understøttet af diverse sensorer, et ildstøttemæssigt føringsled, hvor bekæmpelse af identificerede mål prioriteres og hvor der vælges ildstøttemiddel, samt et eller flere affyringssystemer, der leverer ilden.

Det feltartilleristiske virkningssystem består dertil af tre grundlæggende elementer; Målet, Ildledelse og Skydeledelse. Målet handler om evnen til at kunne identificere og stedfæste mål.

Ildledelse handler om den taktiske ledelse af ilden og evnen til at kunne prioritere mål og bekæmpe disse med det mest optimale ildstøttesystem og herunder opnå præcist den ønskede effekt overfor et givent mål.

Skydeledelse handler om den tekniske ledelse af ilden og er således evnen til at kunne bringe ilden til virkning i målet.

Læs hele artiklen her