[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Danmark, Holland, Luxembourg, Canada og New Zealand deltager i et langsigtet samarbejde med det amerikanske forsvar der giver adgang til de ni første satellitter i satellitprogrammet Wideband Global Satellite Communication (WGS) i en 20-årig periode (2012 – 2031). Australien indgår også i WGS-samarbejdet via en separat bilateral aftale med USA.

Effektiv og økonomisk attraktiv satellitkapacitet

WGS er et globalt dækkende amerikansk militært satellitkommunikationssystem baseret på geostationære satellitter. WGS består lige nu af syv satellitter i kredsløb, de to næste planlægges opsendt inden for det næste halve års tid.
Deltagelse i WGS giver forsvaret en effektiv og økonomisk attraktiv satellitkapacitet med mulighed for med kort varsel at etablere satellitkommunikationsforbindelser til et hvilket som helst geografisk område i verden, hvor forsvaret måtte få et behov, dog undtaget de nordligste polarområder.

Efter en opstartsperiode hvor de enkelte lande primært har fokuseret på at tilpasse egne jordstationer til WGS udbygges det internationale samarbejde nu gradvist til også at omfatte brug af hinandens satellitjordstationer for at sikre redundant infrastruktur og brug af satellitter udenfor rækkevidde af egne jordstationer.


Kommandør Kim Bo Meier (tv.) ved FMI og Flotilleadmiral Drs. L.H.I Brummelaar (th.) ved DMO.

Fra Australien til den Amerikanske østkyst

Danmark og Holland råder tilsammen over tre satellitjordstationer; Karup (DK), Lauwersmeer (NL) og Curacao (NL). Tilsammen giver disse jordstationer WGS-dækning i området fra Australien til den Amerikanske østkyst.

Aftalen mellem Danmark og Holland blev underskrevet på Kastellet af de to landes WGS-styregruppemedlemmer:

  • Kommandør Kim Bo Meier, KALU, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse FMI
  • Flotilleadmiral Drs. L.H.I Brummelaar MPM, Netherlands Defence Material Organisation DMO

 

Aftalen åbner mulighed for at placere kommunikationsudstyr på hinandens jordstationer og bidrager herved til at sikre at det danske forsvar får globale, effektive og fleksibel satellitkommunikationsforbindelser i de næste årtier.