[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Fordelingen af de indkøbte våben er aftalt med Værnsfælles Forsvarskommando, og våbnene forventes at tilgå de enheder, som er normeret med dem, inden udgangen af i år.

Der blev den 26. oktober 2016 gennemført våbenmekaniker (VMEK)-kursus på det nye haglvåben for vedligeholdelsesniveau (VN) I og II. På kurset deltog også instruktører fra 3. Vedligeholdelsesbataljon (VEDLBTN), så forsvaret nu selv besidder kapaciteten til at gennemføre uddannelsen fremover.

Haglvåben til alle værn

Det er repræsentanter fra samtlige værn, der bruger haglvåben. Soldater på internationale operationer (INTOPS) bruger haglvåben til forsvar mod vilde hunde, og Søværnet bruger haglvåben til aflivning af olieforurenede fugle. Fupperne i Siriuspatruljen har haglvåben som standardudstyr.