[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

- En dag som i dag giver mig nemlig muligheden for at sige tak! Og endnu bedre er det, at jeg kan supplere takken med en medalje, som er en anerkendelse af jeres virke og mod. I har alle været udsendt i landets tjeneste, hvorved I på uselvisk vis har bidraget til at løfte en kæmpe opgave ofte meget langt fra de hjemlige himmelstrøg. Som nation kan vi være stolte af, at vi trods landets beskedne størrelse alligevel har afsat vigtige fodaftryk rundt omkring i verdens brændpunkter.

Ordene blev sagt af direktør Niels Bundsgaard, som på dagen også selv fik medaljen. En medalje, der gives af følgende grund:

”For at anerkende veteranernes indsats under udsendelse for Forsvaret, tildeles den af HMD approprierede medalje, Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009.".

Medaljen er indstiftet som påskønnelse af den indsats, som har fundet sted i perioden 1948-2009 i de konflikt- og katastrofeområder, der er sammenfaldende med de områder, som står opført på Monumentet over Danmarks internationale indsats efter 1948, der står i Kastellet i København.

Forsvaret har identificeret mere end 30.000 veteraner, der har været udsendt for Forsvaret mellem 1948 og 2009.