Når der gøres brug af TEUF art. 346 vedrørende nationale sikkerhedsinteresser, kan der være saglige hensyn, som peger på, at virksomheden skal være dansk. Om der er tale om en dansk virksomhed vil være en samlet bedømmelse baseret på følgende tre kriterier:

 

Kriterier

i. hvor meget af virksomhedens udvikling (R&D) og/eller produktion, der foregår på dansk territorium (det vil sige, det danske rige, som også omfatter Færøerne og Grønland),

 

ii. hvor stor en del af virksomhedens arbejdskraft, der udgøres af danske statsborgere, og

 

iii. virksomhedens ejerskabsstruktur, herunder hvem, der har bestemmende indflydelse over virksomheden.

 

Sidst opdateret 1. marts, 2024 - Kl. 15.41