Mads Rosenquist Christiansen er maskinmester i FMI

Maskinmester i Forsvarsministeriets- Materiel- og Indkøbsstyrelse, Mads Rosenquist Christiansen.

Af Jan Kuno Schelbech, FMI KOM

Siden januar 2023 har omdrejningspunktet for maskinmester Mads Rosenquist Christiansen været Forsvarsministeriets- Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), hvor han arbejder med konstruktion af containere til hele koncernen. Og der er rigeligt med arbejde i en operativ virkelighed, der i høj grad er mobil og deployerbar. I runde tal er der cirka 4.000 containere i hele Forsvarsministeriets område.

Hans seneste projekt er et ventilationsanlæg til Beredskabsstyrelsens mobile og udfoldelige container, der kan rumme en mobil operationsstue. Og der er bud efter Mads Rosenquist Christiansens kompetencer på et brandvarmt arbejdsmarked, hvor energioptimering, klimatilpasning og den grønne omstilling har skabt en mangel på maskinmestre.

 

Jeg tror, det var efter jeg skrev min bachelor, at jeg fik tanken om en karriere i forsvaret. Jeg kunne godt mærke, at det gav mig noget på det personlige plan at støtte forsvaret. Her føler jeg, at jeg fagligt, men også personligt, kan bidrage med noget som kan anvendes ude i strukturen. Jeg har valgt ikke at blive soldat og militær ansat, men som civil maskinmester føler jeg, at jeg gør mit.

siger Mads Rosenquist Christensen.

 

Fritidsliv i uniform

Det er måske alligevel ikke så overraskende, at karrieren har taget en drejning henimod FMI. Viljen til at gøre en indsats for dansk forsvar har han med hjemmefra. Mads er vokset op i en familie, hvor fritidslivet i høj grad har båret præg af tjeneste i Hjemmeværnet (HJV). Hans forældre mødte faktisk hinanden i dér, og han har selv været medlem af Hærhjemmeværnet i 12 år.

Helt fra barnsben har jeg haft en tilknytning til forsvaret. Efterhånden er det også blevet en del af min identitet. En stor del af min omgangskreds er i HJV, og jeg bruger meget tid på det. Jeg har heldigvis også en chef i Kapacitetsansvarlig LAND divisionen (KALA), der tidligere har arbejdet i HJV, så her er der stor forståelse for uddannelse og øvelsesaktivitet

fortæller han.

Mads har studentereksamen fra HTX og har en baggrund som elektriker. Derfor var det oplagt for ham at læse til maskinmester, hvor kombinationen af solid teoretisk-teknisk viden og praktisk tilgang til opgaveløsninger er i højsædet. Tankerne om en officersuddannelse i forsvaret strejfede ham også, men blev aldrig konkrete. Han valgte den sejlende maskinmesterlinje, men han søgte job med ansvar og havde ikke lyst til at gå som yngste maskinmester på et større containerskib.

 

Stort ansvar tidligt i karrieren

Duften af saltvand fik han dog i næsen inden eksamensbeviset var helt tørt. Han blev ansat i FES som maskinmester på Flådestation Korsør og fik sine ønsker opfyldt.

 

Jeg fik ansvar for alt angående daglig teknisk drift på flådestationen samt Noret. Så det var voldsomt meget ansvar til at starte med. I forsvaret kan man få lov til at lave noget fra første dag i jobbet. Det sætter jeg stor pris på. Man skal ikke starte i en eller anden uddannelsesstilling i to-tre år. Med min baggrund, noget erfaring og kendskab til forsvaret går det også hurtigere med at komme i gang

siger Mads.

 

Sidst opdateret 11. juli, 2024 - Kl. 08.54