FCOO logo

 


 

FCOO indsamler, validerer, modellerer, lagrer og formidler oceanografiske og meteorologiske data, prognoser og produkter til støtte for Forsvaret nationale og internationale militære opgaver og operationer.

 

En stor del af disse data, prognoser og produkter bliver også stillet til rådighed for det civile samfund, primært for at bidrage til at øge sejladssikkerheden i danske, færøske og grønlandske farvande

 

For at kunne levere de bedste oceanografiske prognoser udvikler og driver FCOO sine egne bølge- og hydrodynamiske modeller for Danmark, Nordsøen, Østersøen og Nordatlanten. FCOO følger desuden data-direktivet for åbne data og alle prognosedata kan hentes og bruges frit via hjemmeside og API.

 

Se mere under Prognosedata

 

Modeller

 

 

 

FCOO bidrager og støtter til løsningen af Forsvarets og især Søværnets civile opgaver i Danmark og Rigsfællesskabet på flere måder:

 

I forbindelse med minerydning støtter FCOO med prognoser for bl.a. lydudbredelse og strømforhold.

 

Sammen med SMHI og BSH udvikler og driver FCOO Seatrack Web, der er et værktøj til simulering af f.eks. et olieudslip eller beregning af hvor en person i vandet vil drive hen, og bruges af Søværnet til eftersøgnings- og redningsoperationer samt bekæmpelse af olieforurening.

 

Saris

 


 

Seatrack web

 

 

 

Statens Istjeneste er underlagt Forsvarsministeriet, og FCOO udarbejder og formidler isprognoser for danske farvande samt opbevarer og formidler ismeldinger fra observatørerne i Ismeldetjenesten via ice-obs-maps.fcoo.dk

 

Ismeldetjenesten

 

 

 

GEOMETOC er ansvarlig for indhentning, bearbejdning og formidling af data fra satellitter, der bl.a. bruges til overvågning, til udarbejdelse og validering af produkter, til indhentning af AIS oplysninger og i forbindelse med olieudslip, samt kontakt for Forsvarsministeriet i relevante militære og civile satellit samarbejdsfora og forskningsgrupper.

 

FCOO er kontaktpunkt for meteorologiske og oceanografiske informationer og deltager på Forsvarets vegne i en række militære og civile arbejdsgrupper og forskningsfora.

 

Endvidere varetager FCOO funktionen som stabsmeteorolog på vegne af Forsvarsministeriet.

 

Sidst opdateret 12. december, 2023 - Kl. 14.52