Det Marine Danmarkskort er en portal i Geodatastyrelsen, hvor man samler danske statslige myndigheders marine geografiske data (geodata). Arbejdet med at samle geodata kaldes også en Marin Spatial Datainfrastruktur, MSDI. Det betyder, man har samlet marine data fra hele Danmark, som man ser på i en geografisk sammenhæng, dvs. data, som er stedbestemte. Meningen med en MSDI er, at man kan dele, analysere og sammenligne marine geodata på tværs af fagområder, myndigheder mv. De marine geodata vedrører den marine og kystnær geografi og vil typisk indeholde information om havbundsforhold, geologi, infrastruktur, administrative grænser, fredede områder, marine levesteder, oceanografi m.m.

 

Joint GEOMETOC Support Centre har, på vegne af Forsvaret, ansvaret for levering af informationer om Fare- og øvelsesområder, Forbudsområder og Restriktionsområder til såvel MSDI og Danmarks Digitale Havplan.

 

  • Restriktionsområder 
    Områder, der er behæftet med restriktioner for ankring, arbejder i havbunden og fiskeri med bundfølgende trawl på grund af kabler, eksplosiver og/eller krigsgas. For visse områder kan eksplosiv ammunition ikke udelukkes hvorfor forsigtighed anbefales.

  • Forbudsområder
    Områder hvor der er adgang forbudt på grund af tilstedeværelse af eksplosiver og/eller krigsgas.

  • Fare- og øvelsesområder 
    Forsvarets permanente skyde- og øvelsesområder. I forbindelse med skydninger mv adviseres skibstrafikken gennem EfS om udstrækning og tidspunkter.

 

Se mere på msdi.dk

 

MSDI

 

Sidst opdateret 12. december, 2023 - Kl. 14.52