Center for Udvikling

 

Center for Udvikling er en rådgivende og faciliterende enhed. Vi har til opgave at sikre, at Cyberdivisionen er en troværdig og effektiv digitaliseringspartner for FMI samt for myndigheder og styrelser i koncernen.

It-udvikling

 

I Center for Udvikling sikrer vi tæt kundedialog og involvering af forretningen, når det kommer til it-udvikling. Vi planlægger og gennemfører programmer, projekter og driftsopgaver fra idégrundlag til færdigt produkt, under hensyn til relevant governance, bestemmelsesgrundlag, standarder og metoder. Det er i Center for Udvikling, at Cyberdivisionens metode og modeller for projektledelse, kvalitetssikring, test management og agil udvikling er forankret.


Vores specialister udvikler og driver arbejdet med at digitalisere forretningsprocesser i koncernen ved brug af robotics/RPA teknologi, der erstatter eller aflaster medarbejdernes opgaver.


Bidrager til udvikling af nye teknologier og it-løsninger


Center for Udvikling rådgiver om og sikrer gode beslutninger i forhold til koncernens it-løsninger, når det kommer til forretningskrav, design, valg af teknologi samt security by design. Vi varetager også drift af Forsvarets Battle Lab med henblik på evaluering, afprøvning af og bidrag til udvikling af nye teknologier.

 

Ved Center for Udvikling ligger koncernens Enterprisearkitektur-afdeling. Her er fokus på arkitektur og Battle Lab. Ved arkitektur varetages en bred pallette af koncernens it- og systemarkitekturopgaver. Det inkluderer arkitekturprincipper og standardisering samt arkitekturvurdering af FMI projektportefølje. Desuden yder vi rådgivning og sparring i forhold til arkitekturområdet og understøtter blandt andet FMI arkitektur-boards og andre rådgivende organer.

 

Sidst opdateret 27. februar, 2023 - Kl. 11.17