Center for Teknologi

 

Vi understøtter arbejdet i Forsvarsministeriets koncern ved at levere drift, vedligehold og udvikling af systemporteføljen og it-infrastrukturen.

Teknologi

 

It-infrastrukturen er forudsætningen for, at it-systemer og it-udstyr fungerer for de ansatte i forsvaret. Den er billedligt talt forsvarets it-motorvej – fundamentet for, at brugernes it kører så gnidningsløst som muligt. It-infrastrukturen understøtter mange forskellige digitale produkter, it-systemer og samarbejder.


Vores kerneopgave er at levere stabil og sikker systemportefølje og it-infrastruktur 24/7, der understøtter forsvarets arbejde og skaber værdi for styrelser, myndigheder, værn, hovedkvarterer og stabe i Forsvarsministeriets koncern. Det gør vi ved at levere samlet forvaltning, drift, teknisk vedligehold og domæneudvikling af en stor portefølje af systemer, applikationer og portalløsninger.


Vi bidrager til koncernens operative indsættelse

I Center for Teknologi har vi også ansvar for at systemunderstøtte forretningsudvikling og operative kerneprocesser i styrelserne i Forsvarsministeriets koncern. Vi bidrager derigennem til koncernens operative virksomhed, særligt Forsvarskommandoens logistiske og vedligeholdelsesmæssige kapacitets- og styrkeopbygning.

 

Et datadrevet arbejde

Vi arbejder med Business Intelligence (BI) og leverer rapporter, der understøtter koncernens økonomiske og strategiske styringsgrundlag. Fremadrettet er det ambitionen af opbygge området, så vi gennem tværgående data management kan nyttiggøre koncernens data endnu bedre.


Desuden varetages transition af systemer og applikationer til koncernfælles forvaltning og drift, herunder håndtering af kommercielle aftaler, udbud og økonomi. Vi arbejder datadrevet og analyserer gevinster ved konsolidering af systemer og services i Cyberdivisionen. Vi har også ansvar for løbende at følge op på koncernens samlede it-handlingsplaner.

 

Sidst opdateret 22. februar, 2023 - Kl. 10.47