Afdelingen for Cybersikkerhed

 

Vi arbejder hver dag på at styrke Forsvarsministeriets koncerns cyberforsvar.

Service: Teknologi (Billede)

 

I afdelingen for Cybersikkerhed har vi som opgave at sikre den samlede cyber- og informationssikkerhed i de aktive systemer og netværk i koncernen, som Cyberdivisionen har ansvar for. Vi identificerer, beskriver og imødegår cybertrusler for at forhindre kompromittering af systemer, data og netværk.


Det er en omfattende opgave, som kun vil vokse i omfang og kompleksitet i de kommende år. I sagens natur håndterer vi en bred vifte af sikkerhedsrelaterede opgaver. Vi skal kunne respondere hurtigt, og vi skal kunne tilpasse os – 365 dage om året.


Samtidig bidrager vi til, at Forsvaret som datadrevet organisation tager risikooplyste og rettidige beslutninger. Afdelingen udøver cybersikkerhedsledelse for at tilsikre et højt sikkerhedsniveau med en ensartet tilgang til området. Det sker i tæt koordination med andre udførende elementer.

 

Sidst opdateret 27. februar, 2023 - Kl. 11.17