Forsvarets samarbejde med industrien er ikke noget nyt og har således foregået i mange år til fordel for såvel Forsvaret som industrien.

Forsvaret har, som angivet i Forsvarsloven, til opgave at samarbejde med dansk forsvarsrelateret industri.

Derudover er der ved Finanslovens §12, Tekstanmærkning 109 og det underliggende aktstykke nr. 283 yderligere beskrevet muligheder for samarbejde med industrien om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel.

Forsvarsministeriet udsendte i 2013 en strategi til støtte for fremme af dansk erhverv – "Open for Business", der sigter på at samstemme og formidle tiltag til støtte for danske virksomheder.