Mindst en gang årligt vil vi her på siden offentliggøre oplysninger om antallet af modtagne indberetninger og status for opfølgning på indberetningerne, da vi har pligt hertil i henhold til whistleblowerloven. Dette vil ske i løbet af januar måned med oplysninger for det forgangne kalenderår. Den særlige tavshedspligt vil fortsat iagttages i forbindelse med offentliggørelsen vil ske ved overordnede beskrivelser, så det ikke er muligt at identificere whistlebloweren, den berørte person eller nærmere oplysninger om de enkelte indberetninger.

 

 

Indberetninger som omhandler forhold i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

 

 Modtagne   Behandlede   Afviste   Anmeldte 
0 0 0 0

 

 

 

Sidst opdateret 26. juli, 2022 - Kl. 14.59