FMI strategi 2024

Det er op til os alle at sikre, at vores brugere har det rette materiel og IT til tiden, så de kan føre kampen for det, der er værd at kæmpe for.

FMI strategi

 

Materiel & IT til tiden

Vi anskaffer i dag det materiel og den IT, som vores brugere efterspørger - i den aftalte kvalitet og til den rigtige pris. Nu skal vi blive endnu bedre til også at levere det til tiden. Det kræver, at vi har dristigheden til at gå nye veje og modet til at træffe de nødvendige beslutninger. Vi påtager os ansvaret for at få tingene til at ske, vi har viljen til at håndtere forandring, og vi vil videreudvikle evnen til at se helheder. Dette er grundlaget for materiel og IT til tiden.

 

Strategi 2024

I vores stræben efter materiel og IT til tiden er det afgørende, at vi alle har et klart billede af, hvilken udvikling det indebærer for FMI. Derfor kan vores narrativ ”materiel og IT til tiden” også ses som FMI vision. Der er udpeget fem fokusområder, der skal sikre, at der er en tydeligere sammenhæng mellem visionen ”materiel og IT til tiden” og den udvikling vi gennemfører. De fem prioriterede fokusområder er fundamentet, der skal sikre, at vi leverer materiel og IT til tiden. 

 

Den ønskede udvikling er overordnet beskrevet som grundlag for FMI udviklingstiltag fra 2020 og frem til udgangen af 2024. De fem prioriterede fokusområder er:

 

Forenkling 

Vi vil forenkle arbejdsdagen for FMI-medarbejdere. Det vil vi ved at gøre det let at gøre det rigtige. Det skal ske via optimerede, digitaliserede og automatiserede processer og arbejdsgange, udbredelse af standard IT-værktøjer samt en mere intuitiv og velformidlet governance, herunder forvaltningsgrundlaget. Dermed får vi frigivet ressourcer og skabt et fælles overblik over, hvordan vi på en enkel måde navigerer i FMI.

 

Smart drift og operativ effekt

Vi vil gøre driften af eksisterende materiel- og IT-kapaciteter nemmere for os selv. Det vil vi, så vi kan frigøre kræfter til andre opgaver og på den måde blive bedre til at omsætte vores samlede ressourcer til materiel og IT for vores kunder og brugere. Det skal ske via bedre anvendelse af tværorganisatorisk samarbejde -og kompetenceudnyttelse og ved etablering af en samlet styring af forsyningskæden. Endvidere vil vi indgå bredere og mere langsigtede indkøbsaftaler, samt gennemføre en transformering og konsolidering af it-området.

 

Proaktiv samarbejdspartner

Vi vil minimere omkostninger og forsinkelser. Det vil vi, så vi kan effektivisere brugen af vores ressourcer. Det skal ske via et proaktivt samarbejde med vores kunder på tværs af Forsvarsministeriets område, vores leverandører og industrien som helhed. Hertil kommer en bedre udnyttelse af potentialet i fælles- og mellemstatslige indkøbsaftaler og brugen af eksterne anskaffelsesorganisationer.

 

Vidensdrevet organisation

Vi vil sikre, at FMI er på forkant med udviklingen. Det vil vi, så vi kan styrke den professionelle og faglige tilgang til vores kunder og deres behov. Det skal ske via en systematisk og kontinuerlig erhvervelse og omsætning af ny teknologisk viden, så vi er på forkant med udviklingen. Dog altid med respekt for, at vi også skal sikre god drift af de nye løsninger.

 

Attraktiv arbejdsplads

Vi vil sikre, at FMI er en attraktiv arbejdsplads. Det vil vi, så vi formår at fastholde og tiltrække de rette medarbejdere. Det skal ske via et intensiveret og systematisk arbejde for et godt arbejdsmiljø og et positivt omdømme. Vi skal have styrket korpsånd- og fællesskabsfølelsen på tværs af FMI geografi, medarbejdergrupper og enheder. Dertil vil vi arbejde videre med god ledelse og styrke medarbejdernes kompetence- og udviklingsmuligheder.