Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Støjportalen 

Miljøkonsekvensvurdering 

Forsvarsministeriet har gennemført en Miljøkonsekvensvurdering af placeringen af F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup. Første trin i processen har været en afgrænsning af de emner, der skal indgå i Miljøkonsekvensvurderingen. Herefter er selve Miljøkonsekvensvurderingen udarbejdet.

Høring

Miljøkonsekvensvurderingen sættes nu i høring. Fra 4. juli 2019 til 30. august 2019 kan borgere tilkendegive deres holdning. Høringssvar bedes indsendt til fes@mil.dk inden 30. august 2019 kl. 12:00. Miljøkonsekvensvurderingen vil blive gennemgået på borgermøde 8. august 2019.

Se Miljøkonsekvensvurderingen herunder samt bilag og væsentlighedsvurdering:

Miljøkonsekvensvurdering for ændring af Flyvestation Skrydstrup

Bilag A Høringssvar - MKV Skrydstrup 

Bilag B Principskitse (Indgår i Miljøkonsekvensvurderingen s. 176)

Bilag C OML beregninger
 
Bilag D Miljøvurdering Aviform 
 
Bilag E Effekt af flystøj på børns sundhed trivsel og indlæring

Bilag F Flystøjs påvirkning af boligpriser

Bilag G Velfærdsmæssige konsekvenser af støj fra F35 kampfly
 
F-35 Væsentlighedsvurdering - Skrydstrup

Baggrund og Proces

Afgrænsningsrapporten samt høringssvar og bemærkninger til høringssvar fremgår af dokumentet nedenfor:

Endelig afgrænsningsrapport med høringssvar

Notat med baggrund og proces for Miljøkonsekvensvurderingen fremgår nedenfor:

Miljøkonsekvensvurdering ved placering af F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup
Sidst opdateret 25-07-2019 - kl. 08:34

Høringsperiode

  • 4. juli 2019 - 30. august 2019
  • Høringssvar bedes indsendt til fes@mil.dk inden 30. august 2019 kl. 12:00