Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Støjportalen 

Flystøjsrapport 

Den akkrediterede rapport indeholder beregninger af flystøjbelastningen omkring Flyvestation Skrydstrup i henhold til Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1994 ”Støj fra flyvepladser”. Flystøjbelastningen omfatter støj fra startende og landende fly, samt taxi-kørsel i forbindelse med start og landing.

Rapporten er udarbejdet af Sweco Danmark A/S. Støjberegningerne har været underkastet ekstern kvalitetssikring ved FORCE Technology.

Download den akkrediterede rapport med bilag:
731 Skrydstrup Flystøj Rapport med bilag april-2019
(komprimeret udgave 28 MB)

Download støjkonturer for støjbelastningen LDEN:
LDEN_Støjbelastningskort 

Download
støjkonturer for støjens maksimalværdi i natperioden:
LAmax_Støjbelastningskort 

Download støjkonturer for støjens maksimalværdi fra taxiende fly i natperioden:
LAmax_taxi_Støjbelastningskort 

 

Forudsætningsnotat, der anvendes som grundlag for beregning af flystøjbelastningen omkring Flyvestation Skrydstrup. Dette omfatter blandt andet oplysninger og forudsætninger om eksisterende og fremtidige trafikale forhold, trafikfordeling på fly- og taxiveje, støjdata og beskrivelse af flyveprofiler. Notatet indgår som bilag 2 til den akkrediterede rapport.

Notatet er udarbejdet af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Download forudsætningsnotatet:
731_Flystøj_Forudsætningsnotat
Link til bilagssamling

Kontakt
Spørgsmål til flystøjsrapporten kan rettes til: fmi-ktp-nfp@mil.dk

Pressekontakt: presse-fmi@mil.dk 
Sidst opdateret 15-04-2019 - kl. 13:11

Interne links