Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Støjportalen

F-35 parked

Portalen har til formål at skabe åbenhed omkring de støjaspekter, som både anskaffelsen af Danmarks kommende kampfly F-35 samt de eksisterende F-16 på Flyvestation Skrydstrup er omfattet af.

I relation hertil gives adgang til forskningspublikationer og gældende retningslinjer på støjområdet, herunder det generelle regelgrundlag for fly- og terminalstøj, samt udenlandske erfaringer og sammenligninger mellem F-16 of F-35 kampflyene for hvad angår støjniveauer.

Miljøkonsekvensvurdering
Forsvarsministeriet har gennemført en Miljøkonsekvensvurdering af placeringen af F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup. Første trin i processen har været en afgrænsning ad de emner, der skal indgå i Miljøkonsekvensvurderingen. Herefter er selve Miljøkonsekvensvurderingen udarbejdet.
Miljøkonsekvensvurderingen sættes nu i høring. Fra 4. juli 2019 til 30. august 2019 kan borgere tilkendegive deres holdning. Læs mere under Miljøkonsekvensvurdering.

Beregning af støj - Terminal- og flystøj

Skrydstrup

De to centrale begreber er terminalstøj og flystøj.
De to støjkilder har forskellige grænseværdier og beregnes forskelligt i henhold til Miljøstyrelsens vejledning herfor.

 

Udenlandske kilder - Norge og Holland

Flymønstre

Her på siden kan du tilgå og læse om nogle af de erfaringer, Norge og Holland har gjort sig vedrørende støj i forbindelse med anskaffelsen af deres nye F-35 kampfly.

 

Støjforskning

Såvel World Health Organization (WHO), European Environment Agency (EEA) og Civil Aviation Authority (CAA) har udgivet forskningspublikationer på forskningsområdet.


Bliv klogere på støjgeners påvirkning og betydning.

Borgermøder

Tilgå materiale til og fra borgermøderne og se, hvor og hvornår møderne bliver afholdt.

Du har endvidere mulighed for at se svar på ofte stillede spørgsmål.

F-35 i luften - Demonstrationsflyvning

F-35 i luften - Demonstrationsflyvning

Forsvaret ønsker at skabe større åbenhed om støj ved Flyvestation Skrydstrup og planlægger derfor efter ønske fra lokalbefolkningen at afvikle en demonstrationsflyvning.

 

F-16 støj - Flyvestation Skrydstrup

F-16 Take Off

Tilgå miljøgodkendelse for FSN Skrydstrup, vejledning til indmeldelse af klage, planlagte aktiviteter og borgerdialog.

 

Civile lufthavne - Hvordan gør de?

Civile lufthavne

Københavns og Billund Lufthavn arbejder også løbende med minimering af støjen og du kan læse mere om, hvordan de gør her:

 

Til orientering ses herunder bilag relateret til kompensationsordningen for Kastrup Lufthavn i forbindelse med udbygningen af lufthavnen i 1980’erne. Dokumenterne er fra henholdsvis 1981 og 1986: