Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Invitation til høring af afgrænsningsrapport for miljøkonsekvensvurdering

Indholdsområde

 
Nyt om F-35 
 

Invitation til høring af afgrænsningsrapport for miljøkonsekvensvurdering 

Forsvarsministeriet gennemfører en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af placeringen af F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup. Første trin i processen er en afgrænsning af de emner, der skal indgå i miljøkonsekvensvurderingen.

07-06-2018 - kl. 11:11
I perioden den 7. juni 2018 til den 30. juli 2018 vil høringen af afgrænsningsrapporten blive gennemført. Høringen har til formål at sikre, at alle relevante emner medtages i miljøkonsekvensvurderingen.

Der er tale om en offentlig høring, hvor alle borgere inviteres til at deltage.

På siden "Afgrænsningshøring" kan du læse mere og tilgå notat med baggrund og proces for miljøkonsekvensvurderingen samt link til selve afgrænsningsrapporten.