Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

F-35 punktberegninger i støjkompensationsmodellens zoner

Indholdsområde

 
Nyt om F-35 
 

F-35 punktberegninger i støjkompensationsmodellens zoner 

Som opfølgning på borgermødet den 21. november 2019 er der nu lavet punktberegninger af F-35 flystøjbelastningen for alle ejendomme indenfor støjkompensationsmodellens zoner.

24-01-2020 - kl. 11:30
Beregningerne er foretaget for det fulde F-35 flystøjbillede, der inkluderer afvisningsberedskabet, suverænitetshævdelse mv., og er baseret på BBR-oplysninger for alle ejendomme, hvilket giver et præcist billede af den konkrete støjbelastning. Indtil nu har støjbelastningen været angivet i støjintervaller på 5-dB i den offentliggjorte flystøjsrapport. Der er foretaget beregninger af maksimalstøjen med og uden anvendelsen af den sydlige parallelbane på Flyvestation Skrydstrup.