Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Nyt om F-35 
 

Borgermøde om F-35 Kampfly 

Det næste borgermøde i Vojens afholdes den 7. juni 2018.

30-05-2018 - kl. 11:11
På det næste borgermøde om F-35 Kampfly vil der blive fulgt op på seneste borgermøde (afholdt den 1. marts 2018). Her gives desuden en status på støjberegningerne og miljøkonsekvensvurderingen.
Kommunaldirektør Willy Feddersen vil orientere om perspektiverne for et internationalt træningscenter.

Mødet holdes den 7. juni 2018, kl. 19.00, i Vojenshallerne, Stadionparken 7, 6500 Vojens.