Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

F-35: Forsvarsministeriets behandling af høringssvar

Indholdsområde

 
 
 

F-35: Forsvarsministeriets behandling af høringssvar 

Forsvarsministeriet har nu færdigbehandlet de modtagende høringssvar til Miljøkonsekvensvurderingen for ændring af Flyvestation Skrydstrup.

25-10-2019 - kl. 13:33

I perioden 4. juli til 30. august 2019 har Miljøkonsekvensvurderingen været i offentlig høring. På Nyt Kampfly-siden under Miljøkonsekvensvurdering findes oversigt over de indkomne høringssvar, samt Forsvarsministeriets behandling af høringssvarene. Du kan ligeledes læse mere om Miljøkonsekvensvurderingen, samt byggeri og anlægsprocessen generelt.


Der er modtaget 16 høringssvar. Alle afsendere af høringssvarene har modtaget et direkte svar. De modtagne høringssvar kommer fra private borgere, kommuner, foreninger, Miljøstyrelsen samt interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer.