Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Dansk artilleri - status og udvikling

  Indholdsområde

   
  Nyheder 
   

  Dansk artilleri - status og udvikling 

  Chefen for Ildstøtteafdelingen ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, oberstløjtnant Søren Høst, søger med denne artikel at udbrede forståelse for våbenarten ildstøtte som bidrag til en forventeligt tiltagende debat forud for det kommende forsvarsforlig.

  10-10-2016 - kl. 09:01
  Hvad er ildstøtte?

  Ildstøtten er den samlende betegnelse for den koordinerede indsættelse af de samlede land-, sø- og luftbaserede ildstøttemidler, som i en given operation er til rådighed for landstyrkens indsættelse med det formål at opnå en given effekt på modstanderen.

  Artilleriet omfatter traditionelt rør- og raketartilleri og er således én af flere rådige ildstøttemidler.

  Ildstøtten skal reelt betragtes som et system bestående af observatører, der har indsigt på målet, enten direkte eller understøttet af diverse sensorer, et ildstøttemæssigt føringsled, hvor bekæmpelse af identificerede mål prioriteres og hvor der vælges ildstøttemiddel, samt et eller flere affyringssystemer, der leverer ilden.

  Det feltartilleristiske virkningssystem består dertil af tre grundlæggende elementer; Målet, Ildledelse og Skydeledelse. Målet handler om evnen til at kunne identificere og stedfæste mål.

  Ildledelse handler om den taktiske ledelse af ilden og evnen til at kunne prioritere mål og bekæmpe disse med det mest optimale ildstøttesystem og herunder opnå præcist den ønskede effekt overfor et givent mål.

  Skydeledelse handler om den tekniske ledelse af ilden og er således evnen til at kunne bringe ilden til virkning i målet.

  Læs hele artiklen her