Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Materiel 
Kommende materielprojekter
Forsvaret vil over de næste 5 år anskaffe en lang række af forskelligt materiel.

Kommende anskaffelser 

Oversigten herunder er et udpluk over det materiel, som FMI investerer i de kommende 5, 10 og 15 år. Oversigten her er et øjebliksbillede, som afspejler Forsvarets og Hjemmeværnets materielle og logistiske behov.

Levetidsforlængelse af Kampvogn Leopard 2 A5 DK

Kampvogn Leopard 2 A5 er Hærens kraftigste våben, og kapaciteten vil i den førstkommende investeringsperiode gennemføre en større systemopdatering. Tyske Krauss-Maffei skal gennemføre opdateringen af 38 kampvogne, der har til formål at forlænge kampvognskapacitetens operative levetid frem til 2035 samt forbedre kapacitetens funktionalitet.

Systemopdatering af PMV PIRANHA III C


Systemopdatering af Piranha III C således at kapaciteten kan opretholdes til efter 2030. Piranha III C er en hjuldrevne pansrede mandskabsvogn, som er anskaffet i fire forskellige konfigrationer.Mandskabsvognen er produceret af schweiziske Mowag og har været anvendt i Hæren siden 2004.

Systemopdatering af  Infanterikampkøretøj (IKK) CV9035 DK

Systemopdatering af køretøjet omfatte en større opdatering, således at køretøjer kan opretholde operative status og følger med den generelle udvikling. Infanterikampkøretøj CV9035 er et pansret bæltekøretøj med tårn, der blandt andet kan medbringe syv kampsoldater.

Infanterikampkøretøjet er produceret af svenske Hägglunds og har været anvendt i Hæren siden 2006. Køretøjet har i forhold til Hærens andre mandskabsvogne en forøget beskyttelse og ildkraft og er udstyret med et højteknologisk ildledelsessystem, så køretøjet kan bekæmpe mål under alle lys- og vejrforhold.

Uniformer/udrustning

Et nyt samlede uniformssystem planlægges anskaffet i samarbejde med de andre nordiske lande inden for de kommende år. Uniformssystemer omfatter kampuniformer, tjenesteuniformer og forskellige typer af fodtøj til alt personel i Forsvaret, herunder Hjemmeværnet.

Forsvarets uniformssystem fra 1984 (M/84) er under udfasning. Uniform M/11, multiterrænsløring, er under indfasning men kun som et midlertidigt system.

Anskaffelse af våbenstationer.

Hæren råder over et antal stabiliserede Lemur våbenstationer fra svenske Bofors, der kan monteres på Hærens forskellige køretøjer. Hæren planlægger på at anskaffe et yderligere antal i løbet af den førstkommende investeringsperiode.

Samtidig skal den nuværende beholdning af stabiliserede Lemur våbenstationer moderniseres.

Nyt nærbekæmpelsesvåben.

Nuværende 84 mm panserværnsvåben skal suppleres med et nyt nærbekæmpelsesvåben, således, at Forsvarets enheder fortsat kan udføre nærforsvar og kamp under særlige forhold.

Bjærgningsvogne (Leopard 1 Wisent)

Da Hærens nuværende bjærgningsvogn med tiden bliver teknisk og operativt forældede, forventer Hæren at anskaffe nye pansret bjærgningskøretøjer. Samtidig forventer Hæren at anskaffe et antal pansret Ingeniørkøretøj.

Bjærgningsvogn Leopard 1 Wisent anvendes i Hæren til støtte for kampvogns- og infanterienheder. Vognen er opbygget på en Leopard 1 undervogn og er blevet udrustet med en bjærgnings- og krankapacitet. Wisent bjærgningskøretøjet forventes at kunne opretholde operativ status i endnu fem til ti år.

Anskaffelse af køretøjsbåret ECM-7.

Anskaffelsen af nyt køretøjsbaserede ECM system. Kapaciteten dækker over de electronic countermeasures (ECM) som Hæren råder over, køretøjs såvel som mandskabsbårne. ECM yder støtte til og sikre af soldater indsat i internationale operationer.

Anskaffelse af hjælpeskibe

Kapaciteten omfatter en række større og mindre miljøskibe og miljøfartøjer, hvis opgave er at bekæmpe olieforurening i indre danske farvande samt – afhængigt af størrelse – tillige i Østersøen og Nordsøen. Skibene og fartøjerne er operativt forældede, og der skal anskaffes ny og tidssvarende kapacitet.

Materielinvesteringen omfatter anskaffelse af nye og tidssvarende miljøskibe som erstatning for de eksisterende operativt forældede miljøskibe og miljøfartøjer. Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse forventer at påbegynde udbud primo 2017.

Materielinvesteringen omfatter etablering af en lægtvandskapacitet til at bekæmpe olieforurening på særligt lav vanddybde. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse forventer at påbegynde udbud primo 2017.

Erstatningsanskaffelse af belysningsradarer (CWI).

Kapaciteten omfatter såvel sensorer som missiler af typen Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) til at kunne imødegå indkommende lufttrusler i form af fly eller missiler. Luftforsvarsmissilsystemerne i Søværnet er installeret om bord i fregatterne af IVER HUITFELDT-klassen samt støtteskibene af
ABSALON-klassen.

Materielinvesteringen omfatter anskaffelse af belysningsradarer – såkaldte Continuous Wave Illuminators – som erstatning for aldrende og nedslidte eksisterende belysningsradarer. En belysningsradar anvendes i forbindelse med missilengagementer mod indkommende lufttrusler.

Etablering af sensorkapacitet til brug i ballistisk missilforsvar.

Kapaciteten omfatter skibsbårne sensorer, der bl.a. omfatter varslingsradarer, navigationsradarer, helikopteranflyvningsradarer, varmesøgende kameraer, radarvarslingssystemer samt det såkaldte IFF system til identifikation af skibe og fly.

Materielinvesteringen omfatter etablering af sensorkapacitet på fregatterne af IVER HUITFELDT- klassen til brug i ballistisk missilforsvar.

Erstatningsanskaffelse af varslingsradarer, stationær

Kapaciteten omfatter stationære varslingsradarer til overvågning af de danske farvande samt det danske luftrum. Radarerne indgår i opbygningen af et opdateret situationsbillede af aktiviteter i de danske farvande samt det danske luftrum som del af den danske suverænitetshævdelse.

Materielinvesteringen omfatter erstatningsanskaffelse af de danske kystradarsystemer. Radarerne anvendes til kontinuerlig radarovervågning af de danske farvande, så skibe der gennemsejler dansk søterritorium erkendes og kan følges af de maritime overvågningscentre.

Materielinvesteringen omfatter erstatningsanskaffelse af langtrækkende varslingsradarer på Skagen og Bornholm. Radarerne indgår i opbygningen af et opdateret situationsbillede af aktiviteter i luftrummet over Danmark som del af den danske suverænitetshævdelse.

Opdatering af FENNEC.


FENNEC helikopterne er lette transport- og observationshelikoptere. Helikopterne anvendes blandt andet til uddannelsesstøtte af Forsvarets enheder, herunder Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Helikopterne anvendes også til at yde almindelig hjælp til Politiet i form af humanitær eftersøgning, kriminalteknisk støtte samt støtte til Politiets Efterretningstjeneste til indhentning af efterretninger/
informationer.

Materielinvesteringen omfatter en teknologisk opdatering af FENNEC helikopterne i forhold til blandt andet Avionics, VHF radio og sensorer. Opdateringen skal tilgodese fremtidige operative og tekniske krav til helikopterne, herunder krav fra de civile luftfartsmyndigheder (Eurocontrol).

Opdatering af EH101


EH-101 ”Merlin” helikopterne er transport- og redningshelikoptere. Helikopterne anvendes i det nationale redningsberedskab, herunder til søredning og patienttransporter. Helikopterne anvendes også i internationale operationer til taktisk troppetransport.

Materielinvesteringen omfatter køb af en EH-101 simulator, der skal placeres i Karup. Simulatoren skal anvendes til at foretage simulatortræning af EH-101 helikopterbesætningerne.

Materielinvesteringen omfatter en større teknologisk opdatering af EH101 helikopterne, herunder udskiftning af helikopternes hovedcomputer og skærme.

Anskaffelse af brand og redningsudstyr

Brand og redningsudstyr omfatter materiel til brandbekæmpelse og redningsaktioner ved de operative flyvestationer (Ålborg, Karup og Skrydstrup) og Station Nord i Arktis.

Materielinvesteringen omfatter erstatningsanskaffelse for EAGLE-ONE Crashtendere. Crashtenderne er de særlige brandbiler der befinder sig ved flyvestationernes landingsbaner og indsættes ved flystyrt på flyvestationen.

Sidst opdateret 04-01-2017 - kl. 15:25

Yderligere information: